Protecția datelor

Declarație de confidențialitate

1. Denumire și date de contact ale responsabilului pentru prelucrarea datelor
Aceste informații cu privire la protecția datelor se aplică prelucrării datelor prin:
Responsabilul:

Birou de avocatură Leitmann
Dl. avocat Christian Leitmann
Bahnweg 14
69168 Wiesloch
Tel. 0049 (0) 6222 5719330
Fax. 0049 (0) 6222 5719339

Internet:
E-Mail: info@eu-lawyers.com
Web: www.eu-lawyers.com

2. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal respectiv natura și scopul prelucrării acestora

În momentul accesării paginii noastre web www.eu-lawyers.com prin intermediul navigatorului web utilizat pe dispozitivul Dvs. terminal, sunt transmise automat informații către serverul paginii noastre web. Aceste informații sunt stocate temporar într-un fișier denumit Logfile. Următoarele informații sunt colectate fără intervenția Dvs., fiind stocate până în momentul ștergerii automatizate:

– adresa IP a dispozitivului solicitant,
– data și ora accesării,
– denumirea și adresa URL ale fișierului accesat,
– pagina web de unde are loc accesul (Referrer-URL),
– navigatorul web și eventual sistemul de operare ale dispozitivului Dvs. respectiv denumirea Access-Providers.

Datele menționate sunt prelucrate de noi în sensul:
– garantării unei conexiuni fiabile a paginii web,
– garantării unei întrebuințări facile a paginii noastre web,
– evaluării securității și stabilității sistemului
– altor scopuri administrative.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. F din RGPD. Interesul nostru legitim reiese din scopurile colectării datelor mai sus listate. În niciun caz nu utilizăm datele colectate pentru a identifica ulterior persoana Dvs.

De asemenea în momentul accesării paginii noastre web se activează Cookies respectiv servicii analitice. Mai multe detalii aflați la cifrele 4 și 5 din prezenta declarație de protecție a datelor.

3. Transfer de date

Comunicarea datelor Dvs. personale către terți din alte motive decât cele menționate în continuare nu are loc.

Comunicarea datelor Dvs. personale către terți este posibilă exclusiv dacă:
– v-ați dat în mod expres consimțământul în sensul Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. a din RGPD,
– transmiterea datelor conform Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. f RGPD în sensul solicitării, exercitării sau apărării drepturilor și nu există motive pentru a presupune că există un interes legitim superior pentru care datele nu pot fi transmise,
– în cazul în care în sensul transmiterii datelor conform Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. c RGPD există o obligație legală respectiv
– acest aspect este permis de lege și conform Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. b RGPD este necesar în sensul prelucrării relațiilor contractuale cu Dvs.

4. Cookies

Pe pagina noastră de internet utilizăm module Cookies care sunt fișiere mici pe care navigatorul Dvs. web le generează în mod automat și le stochează pe dispozitivul final (laptop, tabletă, Smartphone ș. a.) în momentul în care vizitați pagina noastră. Modulele Cookies nu dăunează dispozitivului Dvs., nu conțin viruși, troieni sau alte tipuri de Malware.

În modulele Cookie sunt stocate informații ce au conexiune directă cu dispozitivul final utilizat. Dar asta nu înseamnă neapărat faptul că primim informații cu privire la identitatea Dvs.

Întrebuințăm modulele Cookies pentru a vă ușura accesul la serviciile nosatre. Spre exemplu utlizăm modulele Session-Cookies pentru a identifica care sunt paginile individuale de pe pagina noastră web pe care le-ați vizitat deja. Aceste informații sunt șterse în mod automat după ce ați părăsit pagina noastră web.

De asemenea, în vederea optimizării accesabilității folosim module Cookies temporare ce sunt stocate pentru o periodă determinată în dispozitivul Dvs. final. În cazul în care vizitați din nou pagina noastră web pentru a beneficia de serviciile noastre, datele și setările Dvs. vor fi automat recunoscute și introduse fără să fie nevoie de intervenția Dvs.

Pe de altă parte utilizam module Cookies pentru a efectua o statistică în legătură cu pagina noastră web pentru a îmbunătăți oferta noastră pentru Dvs. (vezi nr. 5). Prin utilizarea modulelor Cookies putem afla dacă ați mai vizitat pagina noastră. După o perioadă limitată de timp modulele Cookies sunt șterse automat.

Prelucrarea datelor prin modulele Cookies este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță conform Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. f RGPD.

Majoritatea navigatoarelor web acceptă în mod automat modulele Cookies. Cu toate acestea aveți posibilitatea să configurați navigatorul Dvs. web astfel încât să nu fie salvat pe computerul Dvs. niciun modul Cookie sau să fiți anunțat de fiecare data când se formează un modul Cookie. Dacă dezactivați integral modulele Cookies există posibilitatea să nu puteți utiliza toate funcțiunile paginii noastre web.

5. Instrumente analitice

Instrumente de trasabilitate

Măsurile de trasabilitate în continuare menționate sunt aplicate de noi în baza Art. 6 Al. 1 Prop. 1 lit. f RGPD pentru a asigura în permanență optimizarea și personalizarea paginii noastre web. Pe de altă parte ne folosim de aceste metode de trasabilitate pentru a forma o statistică în baza căreia ne putem îmbunătăți oferta noastră de servicii. Aceste interese sunt legitime în sensul regulamentului mai sus menționat.

Scopul de prelucrare a datelor precum și categoriile de date sunt menționate la instrumentele de trasabilitate.

Google Maps

Această pagină web utilizează produsul Google Maps ce aparține de Google Inc. Prin utilizarea acestei pagini web vă exprimați acordul în ceea ce privește colectarea, prelucrarea respectiv utilizarea produse în mod automat de Google Inc., reprezentanții companiei respectiv terți. Condițiile de utilizare ale Google Maps sunt disponibile la „Termeni și condiții Google Maps“.

Google Analytics

Ne folosim de Google Analytics, un serviciu analitic al Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; denumit în continuare „Google“) pentru a personaliza și optimiza în permanență paginile noastre. În acest sens sunt realizate profile de utilizare sub pseudonime și de asemenea sunt folosite modulele Cookies (vezi la nr. 4). Informațiile referitoare la modul Dvs. de utilizare a acestei pagini web ce sunt colectate prin modulele Cookies sunt transmise către un server al Google din SUA urmând a fi acolo stocate. Printre aceste informații preluate cu ajutorul modulelor Cookies amintim

– navigatorul web (tip, versiune),
– sistemul de operare folosit,
– Referrer-URL (pagina vizitată anterior),
– adresa gazdă a calculatorului care acceează (adresa IP),
– ora solicitării către server,

Informațiile sunt utilizate pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a realiza rapoarte asupra activității paginii web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea paginii web și a internetului în sensul îmbunătățirii studiilor de piață respectiv utilizării personalizate ale paginilor de internet. Aceste informații pot fi transmise către terți, dacă acest aspect este impus de lege sau dacă terți prelucrează aceste date la comandă. Adresa Dvs. IP nu va fi conectată cu alte date de la Google. Adresele IP sunt depersonalizate, astfel încât o corelare între date nu este posibilă (IP-Masking).

Aveți posibilitatea să împiedicați instalarea modulelor Cookie printr-o setare corespunzătoare a Software-ului navigatorului web; cu toate acestea, subliniem faptul că probabil nu veți putea folosi integral funcțiile acestei pagini web.

Puteți de asemenea să opriți colectarea prin Google a datelor (inclusiv adresa Dvs. IP) referitoare la utilizarea Dvs. a paginii web, date obținute prin modulele Cookie, descârcând și instalând un Browser-Add-on (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

O alternativă la Browser-Add-on, în special la utilizarea navigatorului web pe dispozitivele finale mobile, în sensul interzicerii colectării de date prin Google Analytics, se realizează accesând https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Astfel un Opt-out-Cookie va fi activat blocând colectarea viitoare de date la vizitarea acestei pagini web. Opțiunea Opt-out- Cookie care va fi instalată pe dispozitivul Dvs. este valabilă doar pe acest navigator web și numai pentru pagina noastră web. În cazul în care ștergeți modulele Cookie pe acest navigator, va trebui să activați din nou opțiunea Opt-out-Cookie.

Mai multe informații referitoare la protecția datelor personale și Google Analytics găsiți la Google Analytics-Ajutor (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de).

Google Adwords Conversion Tracking

Folosim de asemenea Google Conversion Tracking pentru a putea reda statistic utilizarea paginii noastre web respectiv pentru a o îmbunătăți. În acest sens Google Adwords va instala un modul Cookie (vezi punctul 4) pe calculatorul Dvs. dacă ați fost redirecționat la pagina noastră web prin Google-Ads.

Aceste module Cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu au scopul de a identifica persoanele utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini din site-ul clientului Google-Ads, iar modulul Cookie nu este încă expirat, atunci Google și clientul pot observa că utilizatorul a accesat anunțul și a fost redirecționat către această pagină.

Fiecare client Adwords primește un alt modul Cookie. Astfel modulele Cookie nu pot fi monitorizate prin intermediul paginilor web ale clienților Adwords. Informațiile preluate cu ajutorul modulelor Conversion-Cookie sunt utilizate pentru a efectua statistici Conversion pentru clienții Adwords care au optat pentru Conversion-Tracking. Clienții Adwords primesc numărul total de utilizatori care au accesat anunțul lor și au fost redirecționați către pagina corelată cu cu Conversion-Tracking-Tag. Însă clienților Adwords nu li se furnizează informațiile de identificare personală a utilizatorilor.

Dacă nu doriți să participați la procesul de Tracking, puteți să respingeți modulele Cookies corespunzătoare prin setările navigatorului web, astfel dezactivând la modul general folosirea automată a modulelor Cookie. Totodată puteți dezactiva modulul Cookie pentru Conversion-Tracking, setându-vă navigatorul web de așa manieră ca modulele Cookie din partea domeniului „www.googleadservices.com“ să fie blocate. Găsiți aici (https://services.google.com/sitestats/de.html) informațiile Google cu privire la Conversion-Tracking

6. Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul:

– conform Art. 15 RGPD de a obține din partea operatorului acces la datele cu caracter personal prelucrate de noi. În special aveți dreptul să solicitați accesul la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal, existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, sursa datelor, dacă acestea nu au fost colectate de noi, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;
– conform Art. 16 RGPD de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
– conform Art. 17 RGPD de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă prelucrarea datelor nu este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– conform Art. 18 RGPD de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 RGPD;
– conform Art. 20 RGPD de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator;
– conform Art. 7 Al. 3 RGPD consimțământul dat poate fi oricând retras. În acest caz prelucrarea datelor nu va mai fi posibilă pe viitor.
– conform Art. 77 RGPD de a depune plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă puteți să vă adresați autorității de supraveghere de la locul în care aveți reședința obișnuită sau locul de muncă sau la sediul biroului nostru.

7. Dreptul la opoziție

În momentul în care există motive întemeiate, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) a datelor cu caracter personal care vă privesc sau împotriva marketingului direct, conform Art. 21 RGPD. În ultimul caz aveți dreptul de opoziție general. Dacă doriți să întrebuințați drepturile Dvs. de reziliere sau opoziție ajunge să ne transmiteți un E-Mail la info@eu-lawyers.com.

8. Securitatea datelor

Pe perioada vizitei paginii noastre web folosim Secure Socket Layer coroborat cu cel mai înalt nivel de criptare acceptat de navigatorul Dvs. De regulă este vorba despre criptarea 256-biți. Dacă navigatorul Dvs. nu acceptă criptarea 256-biți, vom folosi o altă tehnologie de criptare. În cazul în care anumite pagini ale site-ului nostru sunt transmise în formă criptată, veți observa simbolul unei chei sau al unui lacăt în partea de jos a panoului de notificări ale navigatorului Dvs.

De asemenea ne folosim de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva manipulării de natură accidentală sau intenționată, pierderi parțiale sau totale, distrugere sau împotriva accesării neautorizate de către terți. Măsurile noastre de siguranță sunt îmbunătățite în mod constant conform evoluției tehnologiei.

9. Actualitate și modificare a prezentei declarații de protecție a datelor cu caracter personal

Această declarație de protecție a datelor cu caracter personal este valabilă și a fost actualizată în februarie 2019.

Prin dezvoltarea paginii noastre web și a ofertelor noastre în conformitate cu legislația, ar putea deveni necesară o modificare a acestei declarații. Declarația actuală poate fi oricând vizualizată și listată accesând pagina noastră web https://www.eu-lawyers.com/datenschutz.