Onorariul avocațial

Onorariul avocațial este reglementat de legea germană de remunerare a avocatului (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG).

Această lege cunoaște trei tipuri principale de taxe: onorarii variabile, onorarii ad valorem și convenții de plată a onorariului avocațial.

1. Onorarii variabile

Acest tip de onorariu avocațial este utilizat în procedura extrajudiciară a domeniilor de drept civil, administrativ și penal. Așadar în acest sens avocatul va decide onorariul variabil raportat la ansamblul împrejurărilor de fapt specifice fiecărui caz în parte.

2. Onorarii ad valorem

Acest tip de onorariu avocațial se naște în faza judiciară în special în litigii la judecătorii, tribunale, curți de apel, Curtea federală de justiție, tribunalul muncii, instanțe administrative și fiscale. Taxele ad valorem sunt listate într-un tabel anexă al legii pentru remunerarea avocatului. Prin intermediul acestui sistem, taxele avocațiale în proces pot fi estimate încă de la început.

Numărul taxelor avocațiale dintr-un proces este direct influențat de evoluția fiecărui proces în parte. Bineînțeles că pe lângă onorariile avocațiale, un proces presupune și plata unui timbru judiciar, taxe pentru despăgubirea martorilor și onorarii experți din diferite domenii de activitate. Într-un proces civil partea care pierde va trebui să acopere integral cheltuielile. Excepție de la regulă este întâlnită în cazul litigiilor din dreptul muncii unde în prima instanță de judecată fiecare parte achită individual onorariul avocațial.

3. Convenții de plată a onorariului avocațial

În conformitate cu legea germană de remunerare avocațială, avocații pot încheia cu clienții lor convenții de plată a onorariilor. La modele de astfel de convenții se încadrează în special onorariile pe oră sau pe zi, onorariile forfetare pentru activități prestabilite sau chiar onorarii forfetare pentru consultanțe avocațiale complexe. În aceste situații onorariul avocațial nu se raportează la valoarea totală a cauzei. Convențiile de plată a onorariului avocațial se recomandă cu precădere la mandatele complexe, în spețele penale respectiv la contractele de consultanță.

Notă importantă: Onorariul avocațial convenit în contractele de plată nu poate fi mai mic decât onorariul avocațial prevăzut de lege pentru fazele de proces în fața instanțelor judecătorești.

Aveți întrebări? Nu ezitați și programați-vă la o consultanță!